Over het Raamwerk zib-compliance

Het programma Registratie aan de bron eindigde op 14 april 2022. De informatie op deze site wordt niet meer bijgehouden. Voor informatie en discussies over zibs en zib-compliance verwijzen we je graag naar digitaleuitwisseling.nl
Ga direct naar digitaleuitwisseling.nl

Waarom zib-compliance?

Zib-compliance is een belangrijk thema nu er op steeds meer plekken gewerkt wordt aan het implementeren van zibs in zorginformatiesystemen. Het levert ook veel vragen op: hoe interpreteer ik een bepaalde zib? Wat gebeurt er als ik niet alle gegevenselementen van een zib inbouw? Waar moet een epd aan voldoen om gegevens zib-compliant te kunnen opslaan en opleveren? Hier lees je meer over de achtergronden en het ontstaan van het Raamwerk zib-compliance.
 

Doelen Raamwerk zib-compliance 

Het Raamwerk zib-compliance is een gestructureerd, samenhangend en inzichtelijk model waarin alle onderwerpen en vraagstukken die met zib-compliance te maken hebben, ondergebracht kunnen worden. Met het Raamwerk willen we: 
 

  • inzicht creëren in vraagstukken die relevant zijn voor zib-compliance en hun onderlinge relatie.
  • een startpunt vormen voor het prioriteren van de vraagstukken.
  • de juiste partijen aan de vraagstukken koppelen.
  • mogelijke werkwijzen voor aanpak voorstellen.
  • gezamenlijk werken aan oplossingen.
  • beschikbare informatie, afspraken en oplossingen toegankelijk maken.
  • de implementatie ondersteunen. 

Het Raamwerk zib-compliance en het Uitwisselingsmodel

Het Raamwerk is gebaseerd op het Uitwisselingsmodel (zie afbeelding). Dit model helpt je om structuur te brengen in de diverse stappen van de implementatie van zibs én om het gesprek hierover te voeren met iedereen die je daarbij nodig hebt.

Zib-compliance categorieën

Zib-compliance dimensies